Bij het nieuwe jaar wil ik vooruitkijken naar 2019 en ook terugblikken op 2018.

 

2018 was voor het hockey een uitzonderlijk goed jaar, de Red Lions werden wereldkampioen in India en ze werden ook verkozen als Ploeg van het Jaar. Ook voor ons als club was het een goed jaar. We stegen boven de 400 leden.

 

Onlangs werd Michiel Sleebus in zijn school verrast tijdens zijn spreekbeurt over hockey door Emmanuel Stockbroeckx. Ik denk dat de meesten onder jullie het filmpje wel gezien hebben. De aandachtige kijker heeft ook gezien dat Emmanuel drie woorden op het bord geschreven had: respect, vriendschap en excellence.

 

Op de eerste plaats stond dus respect en ik denk ook dat dat één van de basiswaarden van het hockey is, respect op allerlei vlakken. In de eerste plaats voor de tegenstander en de ploegmaats. Op een veld kan er geroepen worden in het heetst van de strijd, na de match wordt dat uitgepraat en is dat vergeten. In de tweede plaats ook voor de scheidsrechter. Hij heeft een moeilijke taak en verdient dan ook alle respect. In de derde plaats respect voor het materiaal: samen ballen opruimen na een match/training, de dug-out leegmaken na een match ... En ook respect voor de club, vrijwilligers binnen de club en het bestuur. We proberen als bestuur moeilijke beslissingen in eer en geweten te nemen, ook wij zijn vrijwilligers die ons in onze vrije tijd inzetten voor de club. En ook wij kunnen soms vergissingen maken. Als je denkt dat dat het geval is, spreek ons rechtstreeks aan, zodat ook wij het kunnen duiden, verduidelijken en samen uitpraten.

 

Als tweede woord stond er vriendschap. Vriendschap binnen een team, tussen spelers, ouders, oud-spelers en sympathisanten. We zijn een gezellige club waar het aangenaam vertoeven is. Het teamgevoel merken we ook aan de activiteiten die per ploeg georganiseerd worden of aan de talrijke supporters die ’s zaterdags of ’s zondags opdagen.

 

Het derde woord was excellence, sportief uitblinken. We zijn ondertussen een grotere club waarbij we ook moeten durven kiezen voor kwaliteit en homogenere teams. Daar zijn we vorig seizoen al mee begonnen en zullen we dit jaar mee verdergaan.

 

Bij het begin van het nieuwe jaar wil ik jullie uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 17 februari vanaf 12 u. We willen aan deze dag ook twee wedstrijden koppelen: de coolste groepsfoto en het meest originele supportersteam. Voor de eerste wedstrijd maak je een zo cool, origineel, grappig ... mogelijke foto van jouw team. Voor de tweede probeer je de damesploeg, die die dag om 15 u (onder voorbehoud van wijziging door de bond) speelt, zo origineel mogelijk uitgedost met de nodige attributen aan te moedigen. Aan beide wedstrijden is een mooie prijs verbonden.

Een sportief, gezond en deugddoend 2019 en tot 17 februari!!

 

Hans Trimpeneers

Voorzitter