Beste Hockeyvrienden,


Als club is het belangrijk dat we de opgelegde Corona-maatregelen respecteren, want we hebben er allemaal belang bij dat we zo snel mogelijk het gewone leven terug mogen opnemen. #SamenErDoor

We begrijpen dat we allemaal met dit weer willen hockeyen en een balletje willen gaan kloppen op ons veld, maar weet dat dit echt niet mag! #BlijfInUwKotHet bestuur en de club zal uiteraard niet tussenkomen wanneer de bevoegde instanties een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 Euro per overtreder gaan uitschrijven.


Sportieve groeten,

Klaas, Hans, Rob, Paul en Bernard