Hou je account up-to-date

Het is belangrijk om je contactgegevens (adres, mail, GSM) up-to-date te houden, zodat trainers, coaches, begeleiders en ploeggenoten en/of andere spelers je op een vlotte manier kunnen contacteren. Een foto opladen is ook leuk, zeker in het begin als niet iedereen bekend is met namen/gezichten. Log daarom in op de website om je (gewijzigde) gegevens aan te passen.

Logingegevens kwijt? Vraag zelf een nieuw wachtwoord door op de home-pagina rechts bovenaan te klikken op [Twizzit]. Klik dan onderaan op [no login yet, forgot password].  Vul vervolgens je naam en geboortedatum in en zoek je account.  Klik vervolgens op [Send Login].  Je krijgt nu een mail met een link om je wachtwoord aan te passen.  Lukt dit niet, stuur dan een mail naar secretaris@hcintermol.be

Medisch attest

De federatie verplicht iedere speler boven de 18 jaar om een medisch attest in te dienen dat je geschikt verklaart voor de hockeysport. Deze verplichting is niet nieuw, maar wordt wel steeds strikter opgevolgd door de federatie, mede als gevolg van de splitsing van de bond.

Het medisch attest, dat minder dan 6 maanden oud is en je geschikt verklaart voor de hockeysport, wordt bezorgd aan de secretaris voor 15 oktober. Dit kan per mail via secretaris@hcintermol.be

Ben je na 15 oktober nog niet langs een dokter geweest, dan loop je het risico om bij een ongeval/blessure geen beroep te kunnen doen op de bondsverzekering. Download hier je medisch attest om te laten invullen. 

Tussenkomst in uw lidgeld!

Sommige ziekenfondsen voorzien een terugbetaling van een gedeelte van de inschrijvingskosten voor sportclubs.  Informeer hiernaar!

Wanneer je ons de nodige formulieren bezorgt vullen wij ze met plezier in, uiteraard pas na ontvangst van uw lidgeld. Voeg een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde omslag bij, dan sturen wij alles onmiddellijk terug! Formulieren zonder omslag kunnen afgehaald worden op zaterdagen wanneer het clubhuis open is of op een ander tijdstip, indien afgesproken met de secretaris. 

Uit ervaring weten we dat dit vaak mis loopt, dus best een geadresseerde omslag + postzegel.

U kan dit sturen naar HC Inter Mol, tav Paul Rossel, Sterstraat 111 3920 Lommel.

Medische fiche

Tijdens stages is het belangrijk voor de verantwoordelijken om te beschikken over de noodzakelijke medische informatie van de deelnemers. Ook in de loop van het hockeyseizoen kan het belangrijk zijn voor de coaches en trainers, dat zij op de hoogte zijn van specifieke medische gegevens. Indien uw kind of uzelf weet heeft van bepaalde medische informatie die onontbeerlijk is voor onze coaches, trainers, ... gelieve de medische fiche in te vullen en deze aan de desbetreffende verantwoordelijke te bezorgen.

Klik hier om de medische fiche te downloaden.  De informatie blijft strikt vertrouwelijk.  

Een sportongeval

Wanneer je tijdens een training of wedstrijd een sportletsel oploopt, is het steeds noodzakelijk om een aangifte-formulier voor de verzekering in te vullen. Ook wanneer je twijfelt of het letsel ernstig genoeg is om een arts te raadplegen. Men vraagt ook heel wat persoonlijke gegevens: vul dit allemaal in en vergeet het strookje van het ziekenfonds niet!

Je bezorgt het ingevulde formulier (klik hier om het te downloaden) zo snel mogelijk aan de secretaris. De contactgegevens zijn: HC Inter Mol, tav Paul Rossel, Sterstraat 111 3920 Lommel.

 

Daarna bezorg je het ondertekende document aan de verzekeraar (Arena) die je een persoonlijk dossiernummer toekent. Je betaalt en bewaart alle rekeningen (dokters, kine, apotheek, ...) en recupereert zelf het gedeelte dat het ziekenfonds terugbetaalt. Daarna kan je met de attesten die het ziekenfonds je bezorgt, de rest van de gemaakte kosten indienen bij de verzekering. 

En nu maar hopen dat je dit allemaal gelezen hebt, maar nooit nodig hebt ... 

Burgerlijke aansprakelijkheid 

De toeschouwers rond het hockeyterrein zijn - op voorwaarde dat hen geen fout, onvoorzichtigheid of buitensporig risico kan worden verweten - gedekt in het kader van "burgerlijke aansprakelijkheid" van de verzekeringspolis onderschreven door de KBHB. Opgelet, dit geldt enkel voor lichamelijk letsel.

Indien u het slachtoffer werd van een ongeval kan u hier het aangifteformulier invullen.  

Schade door hockeyballen buiten de grenzen van het hockeyterrein 

Hockey is in volle ontwikkeling: nieuwe regels maken het spel nog sneller en spannender, de hockeysticks worden efficiënter, het technisch beheer van de strafschoppen wordt scherper. Jammer genoeg betekent dit ook een verhoging van risico's en van ongevallen die vroeger niet gebeurden, of zeer uitzonderlijk waren. Er is bij de KBHB een opmerkelijke stijging van ingediende schadedossiers bij de verzekeringsmaatschappij (Arena) betreffende schade aan voertuigen geparkeerd rond de hockeyterreinen,veroorzaakt door hockeyballen.

Elke persoon die gebruik maakt van de parkeerplaatsen van een hockeyclub in de nabijheid van het (de) veld(en) wordt geacht "het risico op schade door een hockeybal te accepteren".  De notie "aanvaarding van het risico" zorgt ervoor dat de eigenaar van het beschadigde voertuig zich niet kan keren tegen de club, noch tegen de betrokken hockeyspeler (in geval dat die geïdentificeerd zou zijn). In het kader van de beoefende sport, nl. hockey, wordt de notie "aanvaarding van het risico" nog versterkt door het principe dat de hierboven beschreven schade een duidelijke voorspelbare schade is. Dit heeft als gevolg dat het slachtoffer zelf de financiële gevolgen moet dragen van het schadegeval.