Een nieuwe stap in de verruiming en verrijking van onze club : G-Hockey!

Onze club zette vanaf 2013 zijn deuren open voor mensen met een verstandelijke handicap en/of autisme spectrum stoornis (ASS) middels een zogenaamde G-Hockeywerking.  We willen onze toekomstige G-leden en hun ouders volledig opnemen in onze clubwerking en hiervoor hebben we jullie medewerking nodig. Laat ons eerst enkele basisvragen beantwoorden.

Wat is G-Hockey?
G-Hockey staat garant voor hockeyplezier voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap en/of een autisme spectrum stoornis. We  mikken hierbij op mensen die buiten hun wil om moeilijk (of niet) aan bod komen in de "gewone" werking van hockeyclubs. Vanaf een leeftijd van 12 jaar zijn de personen uit deze doelgroep welgekomen in onze club.

Hoe pakken we het praktisch aan?
Vanaf 2 september richten we wekelijks een G-Hockeytraining in die plaatsvindt op woensdagavond van 18u00 tot 19u00. De club zorgt voor de nodige begeleiders van de G-Hockeyers. Ook het basismateriaal (sticks, beenbeschermers, ballen) wordt door de club voorzien. 

Het nieuwe aan dit seizoen is dat we gaan werken aan integratie en daarom wordt er aan spelers van de U16 jongens gevraagd om via beurtrol ons eigen G-hockey team te versterken. Zo kunnen de "Blue Socks", want dat is voortaan de naam die ze zullen uitdragen, meer wedstrijdgevoel ontwikkelen.  Na verloop van tijd zullen we deze eer overdragen aan een andere ploeg, zo komen er verschillende ploegen aan bod en worden onze Blue Socks helemaal geïntegreerd in onze club. Want uitendelijk zijn we allemaal G-eweldig.

Wat is onze bedoeling?
Sport is heilzaam voor ieder van ons. De fysieke, psychische en sociale voordelen van sportbeoefening zijn bekend. Onze club wenst alle mensen, dus ook andersvaliden, de kans te bieden om via de hockeysport van deze zelfontplooiing te genieten.  Daarnaast erkennen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als sportclub. Wij willen al onze leden leren omgaan met sociale diversiteit zodat zij ervaren dat verschillen verrijkend zijn.